Azure

Sätt upp virtuell machine

bild.png

bild.png
bild.png
Ange namn & Storlek (kraft) på din virtuella datorserver
Vi kommer köra Ubuntu server som server-operativsystem på vår maskin
Du ser nu en översikt av tillgängliga “storlekar”.
Priserna finner du här:
Du kan även beräkna din estimerade kostnad här:
bild.png

Skapa nya SSH-nycklar eller välj befintliga
Öppna upp dina portar.
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.