Dockerfile

Tag-versionsnamn


Ihop med namnet på din image kan du också lägga till en “tag” för att lättare urskilja versionen av din image.
Taggen “Latest” pekar alltid på den senaste image-versionen och anges automatiskt om ingen ”:tag”-skrivs.
Namngivelsen kan sättas som exemplen nedan:
docker-hub-anv-namn/image-namn:latest
docker-hub-anv-namn/image-namn:v1.2.1-live
docker-hub-anv-namn/image-namn:v1.2.1-beta
docker-hub-anv-namn/image-namn:v1.1.2-stable
docker-hub-anv-namn/image-namn:v0.3.0
docker-hub-anv-namn/image-namn:v0.2.2
docker-hub-anv-namn/image-namn:v0.2.0


Ange följande i din Github workflow direkt efter ditt “checkout”-steg för att sätta en variabel för miljön som vi kan återanvända igenom workflowen.
Skapar en Github-environment-variablen som kan återanvändas, vid namn “RELEASE_VERSIONEN”.
Byt ut “ -- version=” om du vill söka på en annan fras i din commit-titel
- name: Sätt versions-variabeln
run: echo "RELEASE_VERSIONEN=$(echo ${GIT_MESSAGE} | grep -Po '(?<=--version=)[^;]+')" >> $GITHUB_ENV
env:
GIT_MESSAGE: ${{github.event.head_commit.message}}
Det går sedan att testa med:
- name: Test
run: echo $RELEASE_VERSIONEN

som tex:
bild.png

Du kan nu använda —versionen= i ditt commit-meddelande för att sätta versionen dynamiskt för din image
Gör sedan dina Docker-steg (ISTÄLLET för att använda tillägget) med din nya environment-varaibel:
- name: Building the Docker Image
run: docker build -t gaddracademy/test:$RELEASE_VERSIONEN .
- name: Pushing the Docker Image
run: docker push gaddracademy/test:$RELEASE_VERSIONEN
som tex:
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.