Kubernetes

Rollouts

Ser till att när din deployment uppdateras så stängs inte allt av på en gång utan att podsen en och en uppdateras med senaste innehållet (alltså med en rollout)
Följande kommandon är relaterade till Kubernetes Rollouts:
#Ser till att din klustermiljö är redo för rollout-updates
$ kubectl patch statefulset [namnet på din deployment] -p '{"spec":{"updateStrategy":{"type":"RollingUpdate"}}}'

Se till att din Kubernetes deployment har som policy att alltid hämta nyaste imagen i sin Yalm-fil:
imagePullPolicy: Always
#Triggar en rollout-uppdatering av din miljö så att Kubernetes uppdaterar innehållet i sina pods (med Docker containers inuti sig som nu uppdateras från senaste Docker imagen)
$ kubectl rollout restart deployment [namnet på din deployment]

#Kollar statusen på din rollout
$ kubectl rollout status deployment [namnet på din deployment]

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.