(Kräver en URL-domän DNS från tex Azure) samt att port 443 är öppen på din virtual machine
Du kan antingen skapa en HTTPS-certifiering via eller via

bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.