En Yaml-fil är en instruktionslista för att uföra automatiska steg åt oss.
Viktigt att det är rätt antal mellanslag
Det är detta GIthub Actions och Docker använder för sina workflow-steg.
Samt Kubernetes för att snabbt kunna skapa en deployment, pods, ingress och services så ni slipper skriva de kommandona helt själva.
Inuti en YAML-fil för Kubernetes kan du antingen lista EN deployment, Service eller Ingress - eller ha instruktionerna för de alla i en och samma fil. Kubernetes kommer att gå inge om alla delar som listas oavsett.
I Kubernetes använder du kubectl apply -f [FILNAMNET.yaml] för att då snabbt skapa deployment, service och ingress på egen hand och snabbt återskapas i frmatiden

bild.png

För att få en Yaml-text från en Kubernetes deployment eller service kan du köra:
kubectl get deploy [namn på deployment] -o yaml
kubectl get service [namn på service] -o yaml

Vill du direkt spara dessa i en yaml-fil kör följande:
kubectl get service [namn på service] -o yaml > filnamnet.yaml
kubectl get ingress [namnet_pa_ingress] -o yaml > min-ingress.yaml

kubectl get service [namn på service] -n ingress-nginx -o yaml > filnamnet.yaml

Du kan sedan köra:
kubectl apply -f filnamnet.yaml
Så kommer Kubernetes att automatiskt återskapa den deploymenten eller services eller uppdatera den om den redan finns.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.