icon picker
Tentamen

Tentamen är till för att testa din grundläggande förmåga att självständigt .
I ett riktigt sammanhang finns naturligtvis guider, dokumentation och sökmotorer till hands men viktigt att ha en grundläggande kunskap för de vanliga momenten och koncepten.
Ingen köttig läkar-tentamen, men för att verifiera att de mesta av grunderna satt sig och självständig trygghet finns. Studiematerial för samtliga punkter landar i handboken.

Skrivs under 4 h 13:00-17:00
samtidigt (det är handledning under förmiddagen)

+ Identifiera / i kort kunna förklara vad Kubernetes, Docker, Github Actions, Virtual Machine är och gör

+ Identifiera / lista de vanligaste kommandona för:
+ Docker ( build, pull )
+ Kubernetes (Kubectl , skapa deployments,skalning & services, visa klustret)
+ Linux Bash ( cd , ls mkdir, curl, start/stoppa/restarta services)
+ Nano (ctrl+x) / Vim (
)
+ Azure CLI ( Starta, Stoppa, Skapa VM. Lista områden, storlekar och se performance för senaste timman)
+ Peka ut grundläggande settings från Azure Portal printscreens
+ Peka ut vad grundläggande monitoring-information gör/är från Azure Portal printscreens
+ För belastnings- & performancestatistik-vy
+ För säkerhetsmonitoring
+ Skillnaden mellan Scale Up & Scale out ( )

+ 5 vanligaste säkerhetsprinciperna för en cloud-miljö med kort förklaringsförståelse kring vardera
+ Nätverkskoppling (med tillåtna IP & Portar)
+ VPN ( )
+ SSL / HTTPS (
]
+ Certifikat / Nyckel för SSH &
+ Veta namnen och kort förklaring för de 5 stegen i en CI / CD - process
+ Test , Release , Deploy , Operate, Monitor
+ Veta Vilka steg som behövs för att få en applikation från lokal miljö till nåbar servermiljö
+ Veta vad ett Certifikat är för HTTPS-domän och SSH-access.
+ Identifiera grundläggande småfel och viktigaste betydelser i en YAML-fil för Docker, Kubernetes och Github Actions samt config-fil för Nginx och Ingress
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.