Azure

Få alerts

Med “alerts” kan du få notiser via mail & appen om tex en VM stängs ner eller om din belastning ökar på CPU på din VM eller ditt skalnings-kluster.
bild.png

Eller under “monitor” och sedan:
bild.png
Tryck på “Manage Alert rules” för att se nuvarande / skapa nya
bild.png

Tryck på “Create” för att skapa en ny.
bild.png
bild.png
Välj först “scope” alltså vad alerten ska gälla för maskiner
bild.png
Sök & filtrera fram den
bild.png

Välj vilket sammanhang det ska gälla för och plussa på det. Tex om CPU belastas mer än x% under en viss tid:
bild.png
Skapa en handling för vad som ska ske NÄR din actions uppfylls. Du väljer där hur du vill få notisen, via mail eller app-notis:
bild.png
Spara och skapa din notis:
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.