Azure

Skapa en Image av din VM

Under “galleries” (motsvarande som repository) ser du nu dina skapade images
bild.png
Välj din nya gallery (repo)
bild.png
Och välj den image du vill ha (klicka på namnet)
bild.png
Du kan se versionerna för den (samma som med Docker Hub)
bild.png
bild.png
Du kan nu sätta upp en ny VM direkt från din Virtual Machine:
bild.png
Eller via Din CLI med:


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.