Verktyg / Program

icon picker
Visual Studio Code (Javascript)

Används i många sammanhang men vanligt för tex webbutveckling och kodande i bland annat Javascript men funkar med många kodspråk.

Download VsCode:


Loading…
Loading…


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.