Azure

UI vyer att känna igen
bild.png
Hitta till dina Virtual Machines, resursgrupper och “All services”
bild.png
Kunna söka och se “senaste resurser” och förslag på sökfraser
bild.png

Hitta dina resursgrupper (samlade tjänster du har för att underlätta utdelandet av användarrättigheter, budget & kategorisering)
bild.png
Hitta till : Size, Networking
bild.png
Se och hitta din publika IP för en VM
bild.png

Kunna ändra din IP till statisk samt koppla en tillfällig DNS domän från Azure
bild.png

Ändra storlek på din VM och se pris-inställningarna
bild.png
bild.png
Network-settings ( )
Öppna och stänga portar för din VM samt tillåta endast din VPN-IP att nå SSH
bild.png
bild.png

Azure Defender. Kunna se:
+ Vilka security alerts som finns i högserpalten
+ Var du ska trycka för att se förslag på viktigaste security score-åtgärder
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.