Terminal / CLI

Nano

Nano är en test-redigerare för Terminal-/kommandovyer
Använd följande för att redigera en textfil med Nano:
$sudo nano [Filnamnet]

Om filen redan finns så redigerar du den, finns ej filen redan så skapar du den från scratch med detta kommando ovan.

För att lämna din Nano-editor när du är klar, tryck
CTR + X.
Tryck sedan på Y-tangenten (yes) eller N-Tangenten (no) för att spara dina ändringar eller inte.
Du får sedan valet om du vill justera namnet på filen.
Tryck bara på ENTER-tangenten om du inte vill ändra något eller skriv in det nya filnamnet och sedan ENTER-knappen mo du skulle vilja ändra filnamnet.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.