NGINX

Basic DDOS-begränsning

En DDOS-attack (Denial of service) försöker överväldiga din server genom att skicka ett stort antal förfrågningar till den som servern tvingas att behandla och därmed fungerar sämre / långsammare / inte alls.
Det finns flera metoder för att hantera detta men en grundläggande sak är att begränsa antalet förfrågningar från samma IP under ett intervall.
Lägg till följande strax efter “ server { “ i din config-fil i /etc/nginx/nginx.conf
Detta kommer bergränsa antalet föfrågningar per IP till 5 så att det minskar chansen att från en och samma IP få ett stort antal förfrågningar.
I ett skarpt sammanhang skickar en attack ifrån många IPs och kringår på flera sätt men detta skapar en basic grundnivå.

koden:
http {
[DIN ÖVRIGA HTTP-settings]
imit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit_per_ip:10m;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit_per_ip:10m rate=5r/s;
[DIN ÖVRIGA HTTP-settings]
}

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.