Övningsuppgifter

Första kod ( 4 april )

Hemövning
Tills måndag 4 april
Det finns möjlighet för en check-in under onsdagen 30e mars kl 16:15 -17:15
För de som vill få input och testa vidare kring sin övning.
Det är även klokt att först installera Visual Studio Code samt Intellij.

Gå igenom handboken och bli bekant med vilka menyval och sektioner som finns.
Läs på om funktioner, klasser, variabler och console under och
2. Första kod i Javascript
Välj att använda antingen CodePen eller Visual Studio Code.
Skapa en ny “Pen” inuti CodePen (lite lättare än Visual Studio Code).
Hjälp:

Gör en funktion som kan använda console.log för att “printa”/”logga” ett dynamiskt värde från en variabel.
Testa sedan att göra en enkel beräkning som du sedan visar upp i consolen.

Det finns exempelkod för detta här:

3. Första kod i Java
a) Gör en klass för en person.
b) Gör en klass för en tärning som kan kastas och ge ett slumpat värde.
Här får du hjälp på traven av kodexemplet nedan. Du behöver INTE kunna bygga en slumpningsfunktion, utan detta får du på köpet i filen nedan.
Det viktiga är att du tränar på att alls göra en klass och metod.
Det finns exempelkod för detta här:
Kasta Tärning.zip
16 kB
Ytterligare hjälp på traven:
Loading…

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.