Datatyper

String

En STRING är en TEXT-Sträng.
Kan innehålla siffror med men kommer då bara att uppfattas som en textsträng som innehåller siffror.
“Erika är 32 år gammal”

Vi använder våra citationstexten “ “ för att visa i koden att det är just text som det gäller, så att datorn vet att det inte är “specialkod” med instruktioner utan att det är helt vanlig text vi skriver i koden.

Till skillnad från en INTEGER eller DOUBLE som ses av systemet som rena tal.
Man kan dock konvertera siffrorna i STRING till INTEGER osv men de tär ett annat moment.
v4-460px-3016567-1-1.jpg
String-pool-1.png
Data_Type_Table.png

(Extra)


Konvertera en sträng till en INT om den är ett tal
2+ways+to+convert+String+to+int+in+Java.png
java-string-to-integer-example.gif
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.