Datatyper

Bolean

En bolean innehåller värder SANT eller FALSKT, fast på engelska.
Så: True / False.
Så en bolean kan endast ha ett av dessa två värden.

maxresdefault.jpg

Javascriptexempel
Copy-of-Javascri.png
Data_Type_Table.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.