Datatyper

Array

En array är en datatyp som innehåller flera av något.
Tex flera INTEGERS , flera STRINGs osv.
Alltså bra en “samling” av flera värden, ihopsatt i ett.

image.png
0-TDrt1RUnaAF2JRD8.jpg

Kodexempel:


Java-find-Union-of-Two-Arrays.png
image.jpeg
(extra)
Du kan “lägga till” och “ta bort” värden från en array i Javan genom:
List<String> list = new ArrayList<>();
list.add("str 1");list.add("str 2");list.remove("str 2");

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.