info

Leseveiledning

Bli kjent med gode råd og prinsipper for kvalitet i medvirkning, samt utfordringer du bør være oppmerksom på når du skal jobbe med involvering på ulike nivå i en kommune. Kunnskapen er utviklet på tvers av kommuner.
De 7 gode rådene under fokuserer på enkle og praktiske råd for de som skal gjennomføre en medvirkningsprosess, kanskje for første gang. Siden dette prosjektet særlig fokuserer på det å bruke teknologi og digitale verktøy i medvirkning, finner du mer om dette under .
Etterhvert som kommunene har delt erfaringer, har mye av diskusjonene handlet om hvordan man som organisasjon sammen kan bygge kapasitet rundt innbyggerinvolvering. Dette kan du lære mer om under .
Arbeidet og kunnskapsbanken er basert på forskning knyttet til , og det felles opplevde .


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.