icon picker
Decidim som verktøy for digital medvirkning

Her finner du informasjon om det digitale verktøyet Decidim, samt veiledning og eksempler på hvordan verktøyet kan brukes.

info

Kort om Decidim

Nettverket har testet det digitale verktøyet Decidim for å lære med om god praksis for digital medvirkning.
Det finnes flere organisasjoner og leverandører som utvikler plattformer og løsninger som baserer seg på toveis dialog med innbyggere i medvirkingsprosesser. Decidim.org er en av disse; en demokratiorganisasjon som har utviklet åpen kildekode - programvare som mange kommuner og organisasjoner over hele verden benytter.
Decidim har et modulbasert oppsett som gjør det mulig å brukes systemet til mange ulike former for medvirkning og innbyggerinvolvering. Overordnet kan man organisere medvirkningsaktiviteter i ulike rom; prosesser, forsamlinger og initiativer. Alle medvirkningsrom kan settes opp med ulike typer funksjonalitet, hvor det finnes en serie med basis-komponenter, i tillegg til en stort utvalg med komponenter utviklet av Decidim-brukere over hele verden. Systemet er brukerbasert og legger opp til to-veis-dialog, gjennom pålogging for innbyggere.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.