icon picker
Start her

På denne nettsiden finner du en ressursbank om innbyggerinvolvering i norske kommuner. Målet med ressursbanken er å bidra til å gjøre norske kommuner gode på digital medvirkning.

filled-star
Den første versjonen av nettsiden er utarbeidet som en del av et forsknings- og utviklingsprosjekt for digital medvirkning tilknyttet Smartbyene og Kommunesektorens organisasjon (KS), forkortet til FoU-prosjektet. Prosjektet gikk over i ny fase ved nyttår 2023, men nettsiden er fortsatt en levende wiki som utvikles av og for norske kommuner.
Les mer under ” i menyen til venstre eller på
Om du er interessert i å bidra, kan du be om redigeringstilgang fra en av redaktørene.

Ressursbanken består av tre deler:

Bli kjent med gode råd og prinsipper for kvalitet i medvirkning, samt utfordringer du bør være oppmerksom på når du skal jobbe med involvering på ulike nivå i en kommune. Kunnskapen er utviklet på tvers av kommuner.

Noen av de viktigste ressursene vi har er hverandre og erfaringene og kartleggingene som er gjort i nettverket. I denne delen finner du erfaring og inspirasjon fra medvirkningsarbeid i norske kommuner.

Her finner du informasjon og hjelp til å komme i gang med den digitale innbyggerinvolveringsplattformen Decidim.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.