icon picker
Erfaringer og inspirasjon

Eksempler og inspirasjon fra arbeid med medvirkning i og på tvers av kommunene
Alle artikler
0
Type artikkel
Search
Skjermbilde 2023-03-03 kl. 16.30.17.png
Nettverksbygging i egen kommune
Strategiarbeid
Hvordan kan man organisere seg og bygge nettverk på tvers av områdene i kommunen?
Les mer
image (17).png
Utvikling av planleggingsverktøy
Strategiarbeid
Drammen har utviklet et planleggingsverktøy som kan tilpasses og deles
Les mer
macbook pro displaying group of people
Deliberativ meningsmåling (borgerpanel)
Metoder og verktøy
Erfaringer fra borgerpanelet i Bergen og informasjon om hvordan arrangere borgerpanel.
Les mer
Skjermbilde 2023-11-29 kl. 22.04.09.png
Håndtering av innsikt og medvirkningsdata
Strategiarbeid
Flere kommuner har begynt å se på hvordan man kan bruke systematikk, datamodeller og teknologi til å kunne nyttegjøre seg av innsikten på tvers av gjennomførte medvirkningsprosesesser.
Les mer
Skjermbilde 2023-11-29 kl. 21.39.30.png
Gjestebud
Metoder og verktøy
Erfaringer fra gjestebud i Bergen kommune i forbindelse med utarbeidelse av Grønn strategi - klimastrategi for Bergen 2022 - 2030.
Les mer
To mennesker ser på skjermer med dataspillet Minecraft.
Minecraft-konkurranse
Metoder og verktøy
Erfaringer fra Minecraft-konkurranse der barn og unge viste hvordan de ønsket at en ny bydel skal se ut i 2050.
Les mer
image.png
Nærutvalg i bydelene
Metoder og verktøy
Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati der det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta. Som en del av denne satsingen ble det i 2021 etablert nærutvalg i alle de ti kommunedelene.
Les mer
Skjermbilde 2023-11-29 kl. 21.30.21.png
Gode råd fra forskning
Kunnskapsgrunnlag
Her kan du finne lenker til ulke artikler og forskninsgrapporter på tema medvirkning. AFI og Utdanningsetaten har jobbet med barn og unges medvirkning.
Les mer
Skjermbilde 2023-11-29 kl. 21.41.20.png
Strategiarbeid
Hvorfor skal vi skrive klart og enkelt? Les mer om klart språk her i kommunene her.
Les mer
Skjermbilde 2023-11-29 kl. 22.21.30.png
Lørenskog: Barn og unges stemmer
Metoder og verktøy
Lørenskog kommune utviklet et eget medvirkningsopplegg for alle 9. og 10. klasser i Lørenskog kommune i forbindelse med høring av kommuneplanens samfunnsdel.
Les mer
image.png
Borgerkraft i Trondheim
Metoder og verktøy
I Trondheim ble borgerkraft etablert som medvirkningsplattform i forbindelse med utviklingen av ny kommuneplan, og brukt som digital støtte i ulike medvirkningsaktiviteter som Trondheimspanelet og innovasjonscamper
Les mer

Lyst til å bidra?

Dine erfaringer kan være viktig inspirasjon for andre kommuner! Har dere gjennomført en medvirkningsprosess eller sitter med læring du tror kan være nyttig for andre?

Nye forslag til ressursbanken
1Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.