icon picker
Om satsingen

Fra arbeidsgruppe til nettverk

FoU-prosjekt 2022-2024

Den første versjonen av nettsiden er utarbeidet som en del av FoU-prosjektet for digital medvirkning. Prosjektet går over i ny fase ved nyttår 2023, men nettsiden er fortsatt en levende wiki som utvikles av og for norske kommuner. På denne nettsiden finner du en ressursbank om innbyggerinvolvering i norske kommuner. Målet med ressursbanken er å dele erfaringsbasert kunnskap fra kommunene og partnerne i nettverket, og bidra til å gjøre norske kommuner gode på digital medvirkning.
Basert på engasjementet for felles kunnskapsutvikling rundt digital medvirkning, har samarbeidet mellom norske kommuner og innovasjonspartnere gradvis utvidet seg siden 2019; fra to ledebyer, til et større samarbeid og nettverk. I slutten av 2021 ble satsingen prosjektorganisert ved hjelp av FoU-midler fra KS, og en nasjonal plattform åpen for alle norske kommuner ble presentert under Nordic Edge (basert på Decidim). Du finner mer om dette på prosjektets nettside.

Erfaringsrapport fra prosjektet

Her kan du lese rapporten som oppsummerer erfaringene fra prosjektet som helhet.


Prosessen til nå


Skjermbilde 2023-11-23 kl. 12.47.42.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.