Fullstack (Tech stack)

Frontend


Frontend / Client Side är det användaren ser och interagerar med.
Själva hemsidan eller applikationen eller tex en smart kyl eller annat som är själva “användar-delen”.
image.jpeg
image.jpeg

Frontenden och backenden kommuncerar med varandra på olika sätt men framförallt via ett API.

Exempel på kodspråk:
Java / Kotlin för Android
Javascript för webblösningar
Javascript & Dart (För att göra appar för både iOS & Android-utveckling på samma gång med tex React Native eller Flutter)
C , C++ för systemutveckling närmre datorns huvudfunktionalitet.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.