Fullstack (Tech stack)

Backend

Backenden / Server side är den logik, funktionalitet och pogrammering som sker “bakim kulisserna” spå jälva servern. Det som skickar & tar emot information från din client side / frontend.
Den sköter de övergripande reglerna och kommunikationen gentemot alla användare, uppkopplade datorer och även mot din databas.
I databasen lagrar du informationen som används av alla användare, enheter, datorer eller lösning som din applikation ska användas till.
Frontenden och backenden kommuncerar med varandra på olika sätt men framförallt via ett API.
(Extra)
Frontenden och backenden (och enheter över lag i tex iot) kommuncerar även med varandra via olika protokoll (gemensamt överenskomna språk) såsom HTTPS .

image.jpeg
image.jpeg
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.