Översikt

icon picker
Innehåll

Kunskaper om programmerbara system.
Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod (beskrivande “låtsas”-kod).
Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga begrepp och principer.
Kunskaper om programspråk.
Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera programkod.
Kunskaper om och färdigheter i objektorienterad programmering.
Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
Kunskaper om samspelet mellan program och hårdvara.

Datatyper, variabler, beräkningsuttryck, tilldelning.
Sekvens, selektion, iteration. Rekursion (orienterande).
Arrayer och listor.
Abstraktioner (metoder och klasser).
Metodanrop och parameteröverföring.
Klass, objekt, instans, referenser.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.