Dành cho chủ đầu tư

icon picker
Theo dõi các tổng quan chỉ số lợi nhuận của nhiều hệ thống

Đối với chủ đầu tư thì yếu tố quan tâm hàng đầu là sản lượng điện tạo ra và doanh thu mang lại của các công trình do mình đầu tư.
Hệ thống bộ lọc theo tháng, năm giúp chủ đầu tư có cái nhìn tổng quan về doanh thu, sản lượng của hệ thống trong tháng hoặc trong năm. Ngoài ra, Viscada còn thống kê được tỉ lệ khả dụng của hệ thống (Availability) giúp chủ đầu tư kiểm soát được độ ổn định của hệ thống trong suốt quá trình hoạt động
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.