icon picker
Viscada

Mục tiêu của sản phẩm

Viscada là nền tảng giám sát điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam do hoàn toàn đội ngũ kỹ sư trong nước xây dựng với sự kết hợp giữa hai công ty có thế mạnh và kinh nghiệm hàng đầu trong ngành Năng lượng và Môi trường: Tập Đoàn Vũ Phong và iLotusland Việt Nam.

Đối tượng sử dụng

Viscada hướng đến là nền tảng phục vụ cho nhiều nhóm người dùng khác nhau. Trong đó phải kể đến ba nhóm người dùng chính là , .

Các tính năng nổi bật của Viscada

Giám sát
Điều khiển
Cảnh báo
Quản lý công việc và đội nhóm
Phân tích dữ liệu
Báo cáo

Xem thêm


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.