icon picker
FAQ

Lợi ích nào khiến người dùng phải sử dụng sản phẩm Viscada?
Viscada rất thuận tiện trong công việc giám sát hệ thống. Đây là sản phẩm do đội ngũ kĩ sư Việt Nam thiết kế nên sẽ tối ưu cho việc sử dụng tại các công trình ở Việt nam. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng điều độ từ xa theo yêu cầu của điện lực, nhận các báo cáo tài chính cũng như báo cáo hoạt động của hệ thống.

Tôi là chủ đầu tư, thì những thông số nào trong VISCADA tôi cần phải theo dõi, hay để ý nhất?
Những Alarm mà nền tảng có thể cảnh báo để khắc phục cho hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái
Các cảnh báo sẽ có các lỗi:
Từ Inverter theo mã của nhà sản xuất
Từ setup về các giá trị PR, sản lượng
Cảnh báo mất tín hiệu giám sát hệ thống
Các cảnh báo sẽ được thể hiện theo các dạng:
Danh sách lịch sử lỗi
Thông báo tại popup tại trang chính
Phát ra thông báo lỗi bằng âm thanh cảnh báo
Viscada có khả năng điều khiển được các thành phần nào trong hệ thống?
Viscada có thể điều khiển từ xa được các thao tác như:
Bật/Tắt Inverter
Điều chỉnh công suất phát của Inverter
Chức năng báo cáo (tài chính, tình trạng hoạt động, ...) hoạt động như thế nào?
Người dùng có thể tải các báo cáo tài chính (sản lượng điện, lợi nhuận, hiệu quả đầu tư, ...) và báo cáo về tình hình hoạt động của hệ thống. Các chỉ số này được tính toán dựa vào dữ liệu được truyền về trực tiếp từ Site và các thông tin khác do người thiết lập hệ thống nhập vào (giá điện, thuế, sản lượng điện cam kết, chỉ số suy giảm hằng năm, ...)
Hệ thống này mình có bảo hành sự cố gì không nhỉ? nếu có thì hiện tại chính sách quy định ra sao?

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.