(extra) Projektmetodik

(extra) Agilt


I traditionell utveckling (Vattenfall) gör man allt från start till mål ett steg i taget och går oftast inte bakåt i stegen. Man lägger varje pusselbit en i taget och gör oftast inte om något.
Det finns fördelar med detta men även mycket negativa aspekter då det inte blir lika flexibelt.

I “Agil” utveckling så gör man om saker i flera intervaller.
Man utvecklar under en period, tex 2-3 veckor och gör under denna period små , specifika flrändringar och efter dessa veckor utvärderar man vart amn står vad som ska justeras och om det “räcker” för att vara klara med just detta steget.
Ett vanligt agilt arbetssätt inom programmering är tex SCRUM.
Planera hela projektet, prioritet och ordning.
2. Utveckla i specifika intervaller, tex 2-3 veckor.
Planera veckornas innehåll, Bygga, utvärdera, gör om.
Planera veckornas innehåll, Bygga, utvärdera, gör om.
Planera veckornas innehåll, Bygga, utvärdera, gör om.
Planera veckornas innehåll, Bygga, utvärdera, gör om.

Vissa saker är dock svåra att göra agilt, som tex bygga ett hus. Det kan man oftast inte smidigt bara “göra om”. Dock kan tex skisserna och alla steg innan bygget i sig börjar ske agilt.

bild.png
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.