Docker

För privat registry

Om du vill köra ett privat Docker Hub registry

Skapa privata variabler för ditt Dockerinlogg och registrerar detta i Kubernetes genom att köra dessa kommandon:
image
2. Kör följande för att se konfigureringen i din Docker:
cat ~/.docker/config.json

3. Lägg till detta i din yaml-fil för din Kubernetes-deplyment
image

_______
Mer info:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.