SCCFF Referater
Share
Explore

2020-09-09 Bestyrelsesmøde den 9. september 2020

Generel kommentar.
Efter at have være hjemløse under Corona lukningen vi nu ’hjemme’ igen hos SAS Cargo, hvor vi nær var blevet tvunget til at blive, idet hoveddøren ikke kunne åbnes.
Deltagere:
Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Lone Johansen, revisor, men kandidat til kassererposten.
Per Hester, suppleant
Niels Bloch, sekretær og næstformand
Afbud:
Jens Jensen, kasserer
Christel Weih, suppleant
Agenda:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
• Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny)
• Eksempler på hvordan det nye pointsystem vil virke fremlægges (Action: Jens)
• Nyhedsbrev om tildeling af point ved afbud (Action: Niels pending)
• Nyhedsbrev om ændring af deadline ved tildeling af uger (Action: Niels pending)
• Niels A. har lovet at overgive bankkontoen i La Clusaz til H.P. (Action: H.P/Niels A.)
• H.P. mangler information om, hvem der har betalt. Jens kontaktes (Action: Johnny)
• Jens kontaktes for at få regnskabet, der kan sendes ud til medlemmerne (Action: Johnny)
• Niels booker og informerer præliminært medlemmerne om datoen (Action: Niels – gjort.)
• Johnny checker med Jens om han stadig stiller op. (Action: Johnny)
2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Status på ventelisten
5. Status på hjemmesiden.
6. Status på andelsbeviser.
7. Status på lejlighederne.
8. Indkomne forslag.
9. Regnskab og bilagsgodkendelse.
Herunder:
• Status på økonomi her midt i Corona krisen.
• Fremtidsplaner
10- Agenda generalforsamling (sendt på mail)Indhold, lokale og dato.
11. Næste møder
12. Eventuelt
1. Godkendelse af sidste referat.
• Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny - pending)
• Eksempler på hvordan det nye pointsystem vil virke fremlægges (Udgår)
• Nyhedsbrev om tildeling af point ved afbud (Udgår)
• Nyhedsbrev om ændring af deadline ved tildeling af uger (udgår)
• Niels A. har lovet at overgive bankkontoen i La Clusaz til H.P. (Action: H.P/Niels A.)
• Koordinatorerne mangler information om, hvem der har betalt kontingent. Jens kontaktes (Ok - udgår)
• Jens kontaktes for at få regnskabet, der kan sendes ud til medlemmerne (Action: Johnny og Lone)
• Niels booker lokale og informerer medlemmerne. (Ok – Gjort)
• Johnny kontakter Jens om han stadig stiller op, (det gør han ikke – udgår)
2. Supplering af dagsordenen
Ingen ændringer
3. Sidste nyt fra formanden.
Lone opstiller på generalforsamlingen som kasserer. Johnny fremlægger regnskabet, idet det ikke bør være Lone i revisorrollen.
Vi skal så igennem en runde igen med banken om adgang til kontoen.
4. Status på ventelisten
En på ventelisten er blevet bekræftet. 13 er tilbage, hvoraf de fleste nærmest rykker for optagelse.
5. Status på hjemmesiden
Intet nyt. Vi afventer HP senere kommer med information om opgradering af systemet
6. Status på andelsbeviser
Afventer generalforsamlingen
7. Status på lejlighederne
ALC: Underskud forventes at stige fra 12.000 til 28.000.
Berit – fra Malaga har brugt lejligheden i en uge, og rapporteret på video. Alt er i orden, selvom den har været tom siden marts. Dog er nøglen til poolen, blevet skiftet ud med en brik. Det er fikset nu.
Mail fra TM – ejendomsselskabet - er blevet sendt til sekretæren, der ikke vidste, at han skulle gøre noget. Han sender videre til Jørgen fra nu af.
LAC: Underskud uændret på 27200
Der har været 14 aflysninger – har sparet på indkøb og strøm.
AGP: Underskud forventes at blive 15.000 mod et budgetteret overskud på 3.300
Kun 11 uger udlejet i år.
8. Indkomne forslag
Ingen
9. Regnskab og bilagsgodkendelse
Herunder fremtidsplaner og økonomi i lyset af Corona.
Johnny har været på restance jagt, og status er nu, at kun et medlem skylder kontingent for i år.
Krisen koste os selvfølgelig, men vi har stadig pænt med penge på kontoen, så der er indtil videre ikke nogen økonomisk panik.
Vi bør imidlertid være forberedt på, hvad vi gør på længeres sigt hvis krisen fortsætter, så Johnny opfordrede til at brainstorme og sende ideer ind til behandling på næste bestyrelsesmøde, der bliver en time før generalforsamlingen.
Input fra dette møde var i tilfældig orden:
• Huslejeforhøjelse (ikke kontingent)
• Vi må forvente et ’aldringsproblem’, og dermed flere passive medlemmer. (det er dog ikke tendensen nu – lige før Corona)
• Tilbudsuger – f.eks. 5 uger for 3 ugers pris.
• Udlejning lokalt
• Spørgeskema til alle medlemmer om hvor meget aktivitet vi kan forvente
• Opløsning af foreningen.
• Hvad gør vi med de 4. lejlighed – eller er det fint med 3?
10. Generalforsamling
Dato: 22. oktober 2020 i det store rum Ved Diget (begge rum).
På grund af Corona må vi i indkaldelsen bede om tilmelding, idet vi må overholde de til enhver til gældende maksimum deltagere i denne type arrangementer. Hvis der bliver tilmeldt for mange, må vi aflyse.
11. Næste møder
Bestyrelsesmøde den 22. oktober kl. 16 Ved diget.
Bestyrelsesmøde den 19. november kl. 16. hos SAS Cargo. (Budgetmøde)
12. Eventuelt
Bestyrelsen blev bedt om at komme med input med forslag om ny revisor.
Fordeling af HK-andele– overføres fra 2020 til 2021.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.