SCCFF Referater
Share
Explore

2020-01-17 Bestyrelsesmøde den 17. januar 2020

Generel kommentar.
Mødet blev et kort et af slagsen, idet der var lettere datokaos med at finde alternative datoer, så vi koncentrerede os om et enkelt emne – nemlig bookingreglerne.
Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Niels Bloch, sekretær og næstformand
Afbud:
Jens Jensen, kasserer
Christel Weih, suppleant
Per Hester, suppleant
Agenda:
Afkortet bestyrelsesmøde den 17. januar kl. 1630 SAS Cargo, Kystvejen
Vi har som ambition, at det bare varer en time.
1. Info fra formanden.
2. Bookingregler vs. Forretningsordenen.
• Se kommentarer til bookingregler vedhæftet
• Nye deadlines.
• Nyhedsbrev om dette og pointtildeling for to år og ved afbud
3. Status på andelsbeviser
4. Eventuelt
1. Info fra formanden:
Der var ingen info.
2. Bookingregler.
Baggrunden for den foreslåede ændring var at SAS (og andre) tildeler ferie 1. februar og 1. august. Forslaget tager højde for dette. Jørgen og H.P. har imidlertid analyseret, hvorvidt det rent faktisk har været et problem for medlemmerne. Tørre tal viser, at det er mellem 0 og 6 tilfælde, hvor der kan have et medlem, der ikke kunne anmode om uger tidligere end ovennævnte deadlines på grund af mangel på bekræftet ferie fra firmaet. Dels på grund af antallet af pensionister, og dels af andre individuelle grunde.
Ej heller har det været nævnt som et problem af nogle medlemmer på generalforsamling eller i øvrigt. Vi besluttede at beholde det gamle set-up, og være lidt mere skarpe på beslutningsgrundlaget i fremtiden.
De øvrige ændringer til bookingreglerne blev udsat netop af denne grund. Det drejer sig om pointoptælling to år tilbage i stedet for et, samt reglen om, hvornår man kan få bekræftet frie uger efter den normale deadline.
Desuden blev reglen om at afbud af bookede uger koster point - uanset om de bliver afsat - udsat.
3. Status på andelsbeviser
Per og Jens var ikke tilstede. Med dette bedes de venligst om at give en status på mail.
Niels laver en tekst til vedtægtsændring angående de to niveauer af andelsværdier.
4.Eventuelt.
Forretningsordenen er kun til beskuelse af bestyrelsen, så den bør ligge i skyen. Niels har pt. ikke adgang, men han rykker Jens for et link og fjerner overskriften fra hjemmesiden.
Niels A. har lovet at få overgivet bankkontoen til H.P.
Hjemmesiden skal snart opgraderes, og vil blev enige om at betale Mugo for en konvertering til et mere moderne programsprog.
Regnskabet sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og bliver underskrevet af bestyrelsen når vi mødes en time før den 25. marts. Mogens Lousen spørges om han vil være dirigent (det vil han gerne).
Mødet den 4. marts er aflyst, da flere ikke kunne.
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.