SCCFF Referater
Share
Explore

2020-06-10 Bestyrelsesmøde den 10. juni 2020

Generel kommentar.
Vi var tilbage i Grotten Ved Diget med afstand, og spritning og stegt flæsk
Deltagere:
Johnny Hansen, formand
Jan Frederiksen, Malaga koordinator
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator
Niels Bloch, sekretær og næstformand
Christel Weih, suppleant
Afbud:
Jens Jensen, kasserer
Per Hester, suppleant
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat. Udestående:
1. Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny)
2. Eksempler på hvordan det nye pointsystem vil virke fremlægges (Action: Jens)
3. Nyhedsbrev om tildeling af point ved afbud (Action: Niels pending)
4. Nyhedsbrev om ændring af deadline ved tildeling af uger (Action: Niels pending)
5. Niels A. har lovet at overgive bankkontoen i La Clusaz til H.P. (Action: H.P/Niels A.)
6. H.P. mangler information om, hvem der har betalt. Jens kontaktes (Action: Johnny)
7. Jens kontaktes for at få regnskabet, der kan sendes ud til medlemmerne (Action: Johnny)
2. Supplering af dagsorden.
3. Sidste nyt fra formanden.
4. Status på ventelisten
5. Status på hjemmesiden.
6. Status på andelsbeviser.
7. Status på lejlighederne.
8. Indkomne forslag.
9. Regnskab og bilagsgodkendelse.
10- Agenda generalforsamling (sendt på mail)
• Indhold, lokale og dato.
11. Næste møder
12. Eventuelt
1. Godkendelse af sidste referat.
• Originale dokumenter vil blive opbevaret i vores bankboks (Action: Johnny)
o Eksempler på hvordan det nye pointsystem vil virke fremlægges (Action: Jens)
o Nyhedsbrev om tildeling af point ved afbud (Action: Niels pending)
o Nyhedsbrev om ændring af deadline ved tildeling af uger (Action: Niels pending)
• Niels A. har lovet at overgive bankkontoen i La Clusaz til H.P. (Action: H.P/Niels A.)
• Koordinatorerne mangler information om, hvem der har betalt kontingent. Jens kontaktes (Action: Johnny)
• Jens kontaktes for at få regnskabet, der kan sendes ud til medlemmerne (Action: Johnny)
2. Supplering af dagsordenen
Ingen
3. Sidste nyt fra formanden.
Intet nyt
4. Status på ventelisten
Ventelisten skal ikke fremgå af referatet, men cirkulere på alle bestyrelsesmøder
5. Status på hjemmesiden
Intet nyt. Vi afventer HP senere kommer med information om opgradering af systemet
6. Status på andelsbeviser
Afventer generalforsamling.
7. Status på lejlighederne
LAC:
Ingen udlejning siden 13marts. Næste udlejning 27. august I alt 10 ugers afbud.
Der har ikke været nogen aktiviteter.
Indtægter: Budget 30.000. Aktuelt 16.000.
Udgifter: Budget 57.200. Aktuelt 45.000.
I alt: underskud på 2.000.
Overvejer at køre derned til efteråret til rep. uge. Benzin dækkes
ALC:
Ingen udlejning siden januar. Afbud og penge tilbage for lejere i april-maj.
Jørgen var ikke glad for, at lejligheden stod uden opsyn, så han har for 120EUR lejet administrationen til at overvåge og foranledige akutte skader udbedret – samt informere Jørgen.
Vi sparer jo en del penge på aircondition for tiden. Vil måle forbruget via en app.
HP informerede om, hvordan man kan se alle kanaler via egen PC/mobil og via en ’chromcast’ i TV’et.
TM (ejendomsadministrationen) har indtil videre betalt ejendomsskat.
AGP:
Ingen udlejning siden 14. marts Næste 4. juli (!),
Berit havde ’husarrest’ indtil for nylig, men er nu løsladt og overvåger lejligheden.
Ingen Aircon installeres i år.
Jan tager en rep. uge så snart det er muligt at flyve igen, bl.a. for at checke om der overhovedet er noget liv i området mere (restauranter, barer og forretninger)
8. Indkomne forslag
Ingen
9. Regnskab og bilagsgodkendelse
Kassereren var ikke tilstede, men HP havde konstateret at 30 ikke havde betalt kontingent inden den reminder, vi sendte ud. Det er uklart om, hvorrmange der har indbetalt efter den (25. maj).
10. Generalforsamling
Dato: 2. september 2020 i det store rum Ved Diget.
Niels booker og informerer præliminært medlemmerne om datoen (Action: Niels)
Johnny checker med Jens om han stadig stiller op. (Action: Johnny)
11. Næste møder
Bestyrelsesmøde ugen før generalforsamlingen. Den 27. aug

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.