SCCFF Referater
Share
Explore

2020-10-22 Generalforsamling den 22. oktober 2020

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af årsregnskab og evt. revisions påtegninger.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Fastlæggelse af leje og kontingent.
6. Indkomne forslag. Se vedlagt.
7. Valg til bestyrelsen
Johnny Hansen, formand, ikke på valg.
Hans Peter Michaelsen, La Clusaz koordinator, ikke på valg
Jan Frederiksen, Malaga koordinator, ikke på valg.
Jørgen Meinecke, Alicante koordinator, ikke på valg
Jens Jensen, kasserer, ikke på valg – afgår. Bestyrelsen anbefaler Lone Johansen som kasserer.
Lone Johansen, kasserer på valg og kan derfor ikke være revisor. Bestyrelsen anbefaler…..??
Niels Bloch, næstformand og sekretær, på valg, modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter
Christel Weih, på valg, modtager genvalg
Per Hester, ikke på valg.
9. Valg af revisor. Lone Johansen ikke på valg.
10. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Mogens Lousen blev valgt.
23 medlemmer var mødt frem medbringende 8 fuldmagter.
Generalforsamlingens lovlighed blev konstateret.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden:
2019 var året, hvor vi fik mulighed for at få opskrevet værdien af andelene. 69 medlemmer benyttede sig af dette – vi vil på denne generalforsamling åbne op for en afstemning om at de resterende igen får muligheden for opskrivning i det håb, at vi kan få samme værdi for alle.
Med hensyn til fremtiden, har bestyrelsen indledt en øvelse med ’at tænke ud af boksen’ f.eks. har det været oppe, at vi kunne leje ud lokalt gennem lokale bureauer. Input modtages gerne.
Status på de enkelte lejligheder
Malaga:
Jan var fraværende, så Jørgen fremlagde Jans beretning
Lejligheden har været udlejet 50 uger
45 til medlemmer
2 til ikke medlemmer
3 til bestyrelsen
Det er dejligt at der er så stor søgning på lejligheden.
Der er lavet lidt småreparationer i løbet af året.
Afløb på badeværelse er blevet renset et par gange af Berit
Der er indkøbt ny støvsuger.
Koordinator har brugt meget tid på at få banken til at fungere, kontoen blev lukket da regninger far lejligheden i Alicante skulle betales fra samme konto.
Bestyrelsen blev enige om kun at have en konto i Spanien.
Så alle skattedokumenter og indtægts bilag på koordinator skulle oversættes af en af banken udpeget oversætter, det kostede noget tid at finde denne person. Pris 75 euro.
Lidt om 2020
Udlejet i 13 uger Hoveddør er blevet slebet og lakeret, der bliver sat nye gardiner op i løbet af november mdr.
Berit er nede for at se til lejligheden en gang om ugen
Alicante
Sæsonen startede 01.04.2019 Den har været udlejet i de 9 måneder 34 uger af dem 25 betalende uger.
De 9 uger til bestyrelsesmedlemmer.
Lejligheden blev jo købt med en møbelpakke, som vi supplerede med en del udstyr. Køkkenudstyr, ekstra skab i køkkenet terrasse møbler parasol osv. En væsentlig investering blev en varmepumpe så man kan få den ønskede temperatur i lejligheden året rundt.
Naturligvis har måske især Johnny og undertegnede som jo stod for købet og naturligvis resten af bestyrelsen, været spændt på tilbagemeldingerne fra de medlemmer der har været dernede.
Tilbagemeldingerne har været dejligt positive. Lejligheden/terrasse er super. Swimmingpool fin. Parkeringskælder god.
Indkøbsmuligheder fine, fint center i nærheden. Mange har lejet bil det giver naturligvis flere muligheder for at komme nemt rundt. Bus til de større byer er også en mulighed tæt på lufthavn.
2020.
Corona er navnet på et stort problem for vores forening, også for udlejningen i Alicante. Vi kommer kun op på Max 5 – 10 uger udlejning i år. I august var Berit der en uge. Det var jeg meget glad for. I september var et medlem dernede i 3 uger. Ham og hans kone syntes der var skønt (de var også dernede sidste år) fred og ro og meget få mennesker. Lufthansa frem og tilbage.
2021.
Ja det er vi vel alle spændte på.
La Clusaz
Målsætning: Det skal være rart at være i lejligheden i La Clusaz
Udlejning
33 uger
Hvad er der sket i lejligheden i 2019:
Siden jeg blev koordinator i 2015 har jeg været i gang med en udskiftning af møblementet – som er fra 1986.
Gardiner i værelserne
Sofabord
Skab i stue
Hynder til spisebordsstole
Drikkeglas
Taburet
Brødrister
Cisternen repareret (Michael Petersen)
Hvad skal der ske fremover:
2021:
Skænk til erstatning af vitrineskab og underskabet
Lamper
Håndklæder
2022:
Nyt køkken
2023:
Maling af lejligheden
Tak
En meget stor tak til alle de medlemmer som ta'r ansvar når de er i lejligheden - det er da heldigvis langt de fleste
En specifik tak til Jan Delpierre og Michael Petersen for deres hjælp med nogle opgaver (dørlås og cisterne).
En helt speciel tak til Erik Ejby og fru Anni som altid gerne laver diverse forbedringer.
2020:
Udlejning:
14 uger - Corona har kostet 14 ugers afbud.
Gennemført:
Stegepander
Stræklagener
Grydeskeer
Elkedel
Grydelåg
Kommentarer til beretningen:
Ved eksterne udlejningerne risikerer vi at respekten for lejlighederne forsvinder, når vi ikke kender lejerne.
Der må oprettes en kontrakt.
Svar:
Vi vil undersøge mulighederne og der skal selvfølgelig være professionelle aftaler og kontrakter på plads.
Beretningen blev vedtaget:
3. Godkendelse af årsregnskab og evt. revisions påtegninger.
Den indstillede kasserer, Lone Johansen, fremlagde regnskabet, som den afgående kasserer har lavet, og hun selv som revisor har revideret i februar
Kommentarer til regnskabet:
Spørgsmål: Er regnskabet underskrevet?
Svar: Det bliver underskrevet efter mødet.
Spørgsmål: Der er kommet 82.000 in fra nye medlemmer. Hvordan stemmer det?
Svar: To medlemmer med hver 30.000 og en med 22.000
4. Fremlæggelse af budget
Budgettet for 2020 er vel nærmest udløbet.
I store træk har vi gjort op, at hver lejlighed koster ca. 40.000 om året. Vi får 60,000 ind i kontingent, så hvis der slet ikke bliver nogen udlejning overhovedet, kan vi med vores nuværende beholdning klare os i ca. tre år.
5. Fastlæggelse af leje og kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret leje og kontingent og det blev vedtaget.
6. Indkomne forslag.
Forslag om opskrivning af værdi.
Vi åbner op endnu engang for opskrivning af de andele, som lyder på 22.000kr
Mod en engangsindbetaling på 2.500kr pr. andel senest den 1. juni opskrives andelen til 30.000kr.
Niels Andersen.
Niels A. begrundede forslaget med, at det vil en fordel hvis alle havde samme andel, og så selvfølgelig at få flere penge i kassen.
Spørgsmål: De 2500 giver så en værdi på 30.000
Svar: Ja
Spørgsmål: Bør det ikke kun være 2000, så det ens for alle?
Svar: Det er en mulighed
Svar (forslagsstiller): Det er lige meget om det er 2000 eller 2500.
Spørgsmål: Værdien har jo været hævet flere gange i tidens løb – kan den ikke bare skrives op?
Svar: Det giver jo ingen penge i kassen.
Spørgsmål: Er der en deadline?
Svar: Iflg. forslaget 1. juni, men det er ment som 1. juni 2020. Vi tager samme tidsperiode og siger 1. januar 2021.
Spørgsmål: Hvad er egentlig problemet med to værdier?
Svar: Administrativt (andelsbeviser), og ultimativt ved eventuel opløsning af foreningen.
Der blev stillet et ændringsforslag således at indbetalingen bliver det samme som i første runde – 2000
Dette forslag blev vedtaget med stort flertal.
Et medlem opfordrede bestyrelsen til aktivt at opsøge de medlemmer der ikke melder sig til med det samme.
Forslag til vedtægtsændring
Nuværende tekst:
5.1 Generalforsamlingen fastsætter den til enhver tid gældende andels pris.
Foreslået tekst:
5.1 Generalforsamling fastsætter de til enhver tid gældende andels opskrevne og ikke opskrevne priser.
Dette er jo en logisk konsekvens af, at vi på trods af ambitionen om at få samme værdi på alle andele, nok bliver nødt til at leve med forskelle.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt
7. Valg til bestyrelsen
Lone Johansen blev valgt som kasserer.
Niels Bloch blev genvalgt som næstformand og sekretær.
8.Valg af suppleanter.
Christel Weih blev genvalgt
9. Valg af revisor
Niels Andersen blev valgt.
10. Eventuelt
Debatoplæg af Niels A.
Foreningen har nu eksisteret i knap 40år, og blev stiftet i en anden tid, hvor det var dyrt at rejse, så fribilletter og billige ferielejligheder var populært. Dengang var pionerånden og entusiasmen stor, så det var til gavn og glæde for SAS Cargo (og senere SAS) medarbejdere i flere generationer.
Nu er tiden ikke sådan mere. Det er billigt at flyve og overnatte, og rejseerfaringen er blevet større end dengang.
Entusiasmen fra dengang efterlyses – det er stort set de samme (aldrende) medlemmer vi ser, og kun en mindre del af os (35% i 2018) benytter lejlighederne og 65% kan så betegnes som passive.
Konklusion: Vi bør afvikle foreningen, mens legen er god (Corona krisen ikke medregnet), og sige: Det var det – det havde sin tid, der var god, men nu er det slut.
Kommentarer:
Johnny: Vi har 14 på venteliste, og vi har endnu ikke benyttet muligheden for at udvide til Airline (eller Skandinavien). Vi må nok ganske rigtigt nedtone SAS Cargo elementet, men ikke nedlægge.
Per: SAS Cargo medlemmer er ikke helt kernen mere, men der er så SAS Cargo medlemmers børn i stedet. Ikke nedlægge.
HP. Seneste opgørelse siger at 45% af medlemmerne har brugt en lejlighed i 2019, hvilket er en stigning på 10 procentpoint i forhold til tidligere opgørelse.
Desuden bør det noteres at ganske mange – 69% har bedt om forhøjelse af værdien – og flere kommer til. Ikke nedlægge.
Jørgen: Det er stadig en billig to ugers ferie for to med billetter til (eks.) 4000 lejlighed 2000 leje af bil 2500. I alt 8500. Ikke nedlægge
Svar Niels A: Prøv at google – det kan man sagtens finde – jeg efterlyser nye ideer.
Jan: Vi bør efterlyse nye kræfter til bestyrelse og ikke fokusere så meget på SAS Cargo. Nye medlemmer bør drages mere aktivt ind i fællesskabet og informeres på en anden måde end det gamle indforståede, (hvor eks. mødested ’Ved Diget’ ikke giver mening for andre end indviede.
Rie: Vi har været medlemmer i 15 år, men kun mødt medlemmer til generalforsamlinger, og så koordinatorerne.
Johnny: Min mailboks er åben for alle forslag til nytænkning og tilmelding til ventelisten. Jeg lover at dette bliver debatteret i bestyrelsen.
Alle kommentarer til debatoplægget tydede på tilslutning til foreningens bevarelse
Spørgsmål: Hvad er fordelen ved at have flere andele.
Svar: Det giver flere muligheder i højsæsonen
Således opfattet den 25. oktober 2020
Niels Bloch,
Sekretær
Godkendt af:
Johnny Hansen, formand Mogens Lousen, dirigent

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.