icon picker
Tổng quan về Kho cho người quản trị

Liên kết liên phòng ban đã có sẵn trên Odoo ERP VAG

Đặc biệt là đội ngũ Sales và Indoor.

Screen Shot 2021-09-17 at 11.13.12.png

Screen Shot 2021-09-17 at 11.13.28.png

Sạch và nhanh chóng

- Hàng tồn kho kép

Tính năng độc đáo quản lý hàng tồn kho kép Odoo cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ nhà cung cấp đến khách hàng. Không có gì bị mất, mọi thứ đều được di chuyển.

- Di động

Quét sản phẩm trong kho của bạn bằng máy quét mã vạch. Kiểm soát bảng điều khiển của bạn và theo dõi đơn hàng mọi lúc mọi nơi.

- Những giao dịch đã đăng được điều chỉnh

Bây giờ bạn có thể cập nhật bất kỳ giao dịch nào (chọn, đặt hàng sản xuất) sau khi nút khóa / mở khóa mới được đăng lên.

- Giao diện người dùng hiện đại

Giao diện người dùng nhanh thiết kế nhằm quản lí kho hàng hiện đại. Hoàn thành nhiều công việc hơn với công sức bỏ ra ít hơn, có hoặc không có máy scan barcode.

- Linh hoạt

Dễ dàng quản lý một kho hoặc nhiều kho bằng cách kích hoạt các tính năng dựa trên yêu cầu của bạn.

Hoạt động cơ bản

- Đơn giao hàng

Đóng gói đơn đặt hàng và giao hàng cần hoặc không cần máy quét mã vạch. Odoo chuẩn bị đơn đặt hàng giao hàng cho bạn dựa trên tính sẵn có của sản phẩm.

- Điều chỉnh tồn kho

Thực hiện kiểm kê cho một khu vực, một sản phẩm cụ thể, rất nhiều hoặc từng hộp; Odoo chuẩn bị cho bạn bộ đếm theo chu kỳ.

- Nhiều vị trí

Sử dụng các vị trí phân cấp để sắp xếp kho của bạn theo khu, hàng, kệ, v.v.

- Sản xuất, sửa chữa

Sử dụng các ứng dụng bổ sung để quản lý đơn đặt hàng sản xuất, đơn đặt hàng sửa chữa, v.v.

- Phiếu thu

Kiểm soát các sản phẩm đến và so sánh với những mặt hàng đã đặt từ nhà cung cấp.

- Việc đóng gói

Đóng gói sản phẩm chỉ bằng một cú nhấp chuột và dễ dàng gắn mã vạch cho các gói để theo dõi đơn hàng.

- Sản phẩm phế liệu

Loại bỏ sản phẩm hỏng chỉ trong vài cú nhấp chuột và nhận được báo cáo rõ ràng về phế liệu: chi phí, lý do và khối lượng của chúng.

- Chuyển nhượng cổ phiếu

Sử dụng giao diện di chuyển đơn giản để di chuyển sản phẩm từ vị trí này sang vị trí khác.

Chức năng định tuyến nâng cao

- Drop-shipping

Giao hàng cho khách hàng trực tiếp từ nhà cung cấp của bạn dựa trên sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc khách hàng.

- Kĩ thuật lưu trữ chéo

Dỡ hàng đến và chuyển trực tiếp đến các cổng để ra ngoài với rất ít hoặc không cần lưu trữ giữa các giai đoạn.

- Cất đi & Loại bỏ chiến lược

Xác định chiến lược lưu trữ hay loại bỏ của riêng bạn; FIFO - vào đầu tiên ra đầu tiên, khu vực có sẵn gần nhất, hoặc LIFO - vào cuối cùng ra đầu tiên, v.v...

- Nhận - Đóng gói - Vận chuyển

Thiết kế quy trình đơn hàng của riêng bạn. Giao hàng cho khách hàng trong một bước (giao hàng) hoặc nhiều bước: nhặt, đóng gói, vận chuyển.

- Đẩy & Kéo Tuyến đường

Thiết kế các tuyến sản phẩm của riêng bạn để tự động hóa việc chuyển các đơn hàng giữa các kho hoặc địa điểm.

- Nhiều kho

Quản lý tất cả các kho của bạn với cùng một hệ thống và xác định các quy tắc bổ sung giữa các kho.

Năng suất

- Máy quét mã vạch

Giao diện hợp nhất đẹp mắt. Sử dụng máy quét mã vạch cho từng nghiệp vụ hàng tồn kho: hàng tồn kho, lô hàng nhận, đơn đóng gói, v.v... Quét hàng hóa và xác nhận đã nhận hoặc chỉ gửi những hàng hóa này qua máy quét (không cần bàn phím). Hỗ trợ EAN13, EAN14.

- Cổng thông tin khách hàng

Khách hàng của bạn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng của họ vào cổng thông tin khách hàng: đơn hàng, hóa đơn, trạng thái giao hàng, v.v.

- Tùy chỉnh cảnh báo

Xác định cảnh báo về các sản phẩm hoặc nhà cung cấp sẽ xuất hiện cho nhân viên bán hàng trong quá trình báo giá.

- Công cụ lên lịch trình thông minh

Phần mềm sắp xếp lịch của Odoo sẽ tự động kích hoạt tất cả các hoạt động cho bạn dựa trên tính khả dụng của sản phẩm và dự báo đơn hàng.

- Tìm kiếm hiệu quả

Tìm kiếm tài liệu cần xử lý dễ dàng. Chỉ cần quét mã vạch hoặc dùng bộ lọc dựa trên bất kỳ tiêu chí nào: khách hàng, sản phẩm, v.v.

Bổ sung

Yêu cầu báo giá

Bạn muốn đàm phán giá với nhà cung cấp mỗi khi bạn mua một sản phẩm cụ thể? Odoo có thể kích hoạt yêu cầu báo giá tự động dựa trên nhu cầu trong tương lai.

Đặt hàng

Mua nguyên liệu hoặc sản xuất sản phẩm để đặt hàng. Xác định tuyến đường riêng của bạn cho từng kho, từng sản phẩm, hay từng đơn đặt hàng, v.v.

Truy nguồn gốc

- Nhật kí hoạt động

Đính kèm lịch sử của tất cả các hoạt động vào từng tài liệu (chọn, đặt hàng, giao hàng, kiểm soát chất lượng) để truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

- Theo dõi số sê-ri

Theo dõi các lô hàng từ nhà sản xuất với mã vạch hoặc số sê-ri. Xác định và chọn giao dịch nào cần theo dõi (đơn đặt giao hàng, tiếp khách, luân chuyển nội bộ, v.v.)

- Định giá vĩnh viễn

Xác định giá trị hàng tồn kho của bạn trong thời gian thực trong phần mềm kế toán của bạn để có một bảng cân đối chính xác.

Sản phẩm

- Loại sản phẩm

Odoo hỗ trợ một số loại sản phẩm hoàn toàn khác nhau: sản phẩm vật lý, hàng tiêu dùng, dịch vụ, sản phẩm kỹ thuật số.

- Trường tùy chỉnh

Thêm các thông tin tùy chỉnh cho sản phẩm để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

- Ngày hết hạn

Theo dõi ngày hết hạn trên các sản phẩm.

- Nhiều đơn vị đo lường

Odoo hỗ trợ nhiều đơn vị đo lường và tự động chuyển đổi cho bạn: mua theo tấn và bán theo kg.

- Nhiều mã vạch

Tạo mã vạch của bạn với các mã cụ thể để thực hiện các hành vi mong muốn, chẳng hạn như chương trình quảng cáo cụ thể.

Định giá tồn kho

- Phương thức định giá

Odoo WMS hỗ trợ FIFO, giá trung bình (AVCO) và giá tiêu chuẩn để tính giá sản phẩm

- Tổng chi phí đưa sản phẩm đến tay khách hàng

Kết hợp lại chi phí quản lý mặt đất vào chi phí sản phẩm của bạn để có được định giá chính xác của hàng tồn kho của bạn.

- Phương thức đánh giá

Sử dụng kế toán Continental hoặc Anglo-Saxon (để ghi lại chi phí bán hàng hóa)

- Định giá tồn kho vĩnh viễn

Thiết lập chế độ định giá hàng tồn kho vĩnh viễn (thời gian thực, tự động) hoặc định kỳ theo sản phẩm.

Báo cáo

- Bảng điều khiển

Sử dụng bảng điều khiển được xác định trước hoặc xây dựng bảng điều khiển của riêng bạn với công cụ báo cáo nâng cao. Chia sẻ bộ lọc với nhóm.

- Dự báo hàng hóa tồn kho

Nhận dự báo về tính khả dụng của sản phẩm dựa trên đơn đặt hàng đã được xác nhận, đơn đặt hàng mua hoặc đơn đặt hàng sản xuất cũng như việc luân chuyển nội bộ.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.