icon picker
Đăng nhập web, mobile

1. Tài khoản đăng nhập

Tài khoản của bạn đã được gửi qua email công ty. Mở hòm thư, và kích hoạt tài khoản để tạo mật khẩu.
Nếu bạn chưa được cấp tài khoản, vui lòng liên hệ qua email, hoặc teams
Hân Đoàn - Customer Service (han.doan@vietan-enviro.com)
hoặc Tùng Phan - Odoo Project Manager (tung.phan@ilotusland.com)

2. Đường dẫn đăng nhập

Truy cập đường dẫn: . Nhập Email, và Mật khẩu
image.png

3. Đăng nhập trên mobile

Tải ứng dụng “Odoo” từ CHPlay, hoặc AppStore
Nhập địa chỉ truy cập erp.vietan-group.vn
Nhập thông tin đăng nhập qua email đã được cấp

image.png
Ứng dụng trên mobile được tối ưu dựa trên giao diện của web
Hãy thử tập làm quen với giao diện này để thật sự mang lại tiện ích
Kích hoạt thông báo, để nhận được các tương tác
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.