Dành cho CSKH

icon picker
Quản lý Tiềm Năng

Truy cập menu tiềm năng.


Đầu tiên vào module CRM.
Screen Shot 2021-05-12 at 13.45.23.png
Ở thanh header menu phía trên. Chọn Tiềm năng.
Screen Shot 2021-05-12 at 13.51.10.png

Quản lí tiềm năng.


Giao diện tiềm năng cũng giống như các dạng view chung ở các module khác: bao gồm list view và kanban view.
Screen Shot 2021-05-12 at 13.52.44.png
Để tạo một tiềm năng mới (thủ công), ta bấm vào button Tạo phía góc trái màn hình.
Giao diện tạo tiềm năng tương đối giống với cơ hội. Tuy nhiên ở đây, người tạo tiềm năng chỉ cần quan tâm đến các thông tin về định nghĩa khách hàng (bao gồm thông tin cơ bản & Yêu cầu của họ).
Nếu khách hàng đã có trên hệ thống. Các thông tin cơ bản sẽ được tự động điền khi ta chọn được công ty.
Nếu khách hàng chưa có, ta có thể tạo nhanh liên hệ từ ngay giao diện này.

Screen Shot 2021-05-12 at 13.55.24.png
Xác định nhu cầu.
Screen Shot 2021-05-12 at 14.00.15.png
Sau quá trình trao đổi, liên hệ để fill đầy thông tin. 3 khu vực quan trọng cần làm đầy.
Thông tin về khách hàng, độ ưu tiên.
Yêu cầu từ khách hàng.
Danh sách công việc đã làm với Lead này.

Screen Shot 2021-05-12 at 14.06.00.png
Tiếp theo sau quá trình đánh giá tiềm năng, ta có 2 lựa chọn tiếp đến.
Chuyển thành cơ hội và áp dụng quy trình bán hàng của Việt An.
Đánh dấu thất bại nếu cảm thấy không phù hợp.

Chuyển đổi thành cơ hội.


Screen Shot 2021-05-12 at 14.13.57.png
Một cửa sổ xuất hiện.
Chọn option → Chuyển đổi thành cơ hội.
Assign cơ hội này cho : Chọn được tên thì phòng ban của nhân viên đó sẽ tự động được điền.
Chọn thao tác với thông tin khách hàng hiện có (không bắt buộc)
Sau đó bấm Tạo cơ hội.
Screen Shot 2021-05-12 at 14.42.24.png

Tiềm năng không phù hợp.


Tiềm năng sẽ chuyển sang thất bại và đưa vào thống kê,
Screen Shot 2021-05-12 at 16.34.17.png

Kịch bản: Quản lý Leads - Chuyển hóa thành cơ hội

Nhập Lead từ nghiệp vụ của phòng marketing hoặc khách hàng tự tìm đến. CRM → Tiềm năng → Tạo. (sẽ bổ sung các kênh tích hợp lead từ website, chat, facebook sau)
Khi tạo Lead hoàn thành, hệ thống tự động gửi một email giới thiệu VA đến với tiềm năng này.
Tiếp theo, phòng CS lên lịch công việc, để bổ sung/xác nhận thông tin từ khách hàng Lên công việc → Chọn loại công việc → Chọn thời gian → Ấn định.
Gọi điện cho khách hàng, bằng cách click vào số điện thoại và gọi qua VoIP, Nhập thông tin khách hàng vào form Yêu cầu từ khách hàng với các fields để CS thực hiện khảo sát nhu cầu.
Field: Loại yêu cầu (SelectBox)
Trạm quan trắc khí thải
Trạm quan trắc khí thải (Lắp bổ sung)
Trạm quan trắc nước
Trạm quan trắc nước (Lắp bổ sung)
Bảo hành / bảo trì
Group: Thông tin chung
Field: Ngành sản xuất (SelectBox)
Cấp nước.
Nước thải (nhà thầu, thương mại).
Môi trường.
Nhiệt điện (năng lượng)
Khai khoáng (xi măng, thép, khai thác mỏ, luyện kim).
Giấy và bột giấy.
Thực phẩm F&B và thuốc.
Hoá chất và dầu khí.
Ngành khác.
Field: Tính lắp (Text)
Field: Thông số quan trắc (Text)
Group: Trạm quan trắc khí thải thông tin thêm:
Công suất lò đốt, lò hơi.
Số ống khói.
Sàn thao tác.
Trạm quan trắc nước / Lắp bổ sung thông tin thêm:
Công suất xả thải.
Bảo hành / bảo trì:
Dự án.
Số BBNT.
Thời gian bắt đầu BHBT.
Thời gian kết thúc BHBT.
Sau khi nhận thấy nhu cầu phù hợp và đã đủ thông tin cơ bản. CS chuyển tiềm năng thành cơ hội và sau đó chuyển giao cơ hội đến phòng ban phù hợp. Còn không, đánh dấu tiềm năng thất bại.
Sau khi chuyển thành cơ hội thành công, tự động sẽ có một Email xác nhận thông tin đã trao đổi đến khách hàng (
).
Mail đồng thời gửi cho bạn nhân viên được assign.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.