Thao tác cơ bản

icon picker
Quản lý Công Việc

Đối tượng sử dụng

Sale: Lên lịch làm việc với khách hàng, các công tác nội bộ cần hỗ trợ
Sale Admin: chủ động tương tác, lên lịch làm việc với các phòng ban
Customer Service: nhận yêu cầu tư vấn, và chuyển đổi cho sle

1. Lên lịch công việc

Ở tại mỗi cơ hội / tiềm năng, hoặc bất kỳ module nào. Bạn có thể thực hiện lên lịch công việc dễ dàng
Ở góc phải, chọn “Lên công việc”
Nhập Tiêu đề công việc
Nhập Người thực hiện, Thời gian, Mô tả

Screen Shot 2021-05-12 at 10.04.36.png
Các công việc sau khi lên lịch sẽ dễ dàng được quản lý
Màu xanh lá ở đầu công việc tượng trưng cho công việc có hạn chót trong tương lai.
Màu đỏ biểu thị cho công việc bị trễ hạn chót.
Màu vàng biểu trưng cho công việc có hạn chót phải hoàn thành trong hôm nay.
Screenshot 2021-04-25 at 11.09.48 (1).png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.