ระบบ OMS App ประกอบไปด้วยหลากหลาย Features ที่ครอบคลุมการทำงานระหว่าง THAM กับ OAs
THAM OMS App - OMS App Structure.jpg

Coming Soon...
image.png

HC หรือ Haircut คือ Feature ที่ใช้สำหรับ “ทำรายการขอส่วนลดให้กับลูกค้า” ทำรายการโดย OAs
image.png

PTP หรือ Promise To Pay คือ Feature ที่ใช้สำหรับ “ทำรายการนัดชำระกับลูกค้า” ทำรายการโดย OAs
image.png

Invoicing คือ Feature ที่ใช้สำหรับ “ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า” ทำรายการโดย OAs
image.png

Payment / AEON Payment คือ Feature ที่ใช้สำหรับ “Confirm / Reconcile รายการชำระเงิน” ทำรายการโดย OAs
image.png
image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.