Erfaringer og inspirasjon

icon picker
Klart språk? Klart det!

Hvorfor skal vi skrive klart og enkelt? En av tre forstår ikke innholdet i tekster fra stat og kommune. Godt språk er en viktig del av god involvering og medvirkning. I kommunen bruker vi interne formuleringer og faguttrykk, ofte uten at vi er klar over det. Skal vi kommunisere godt med innbyggerne, må vi skrive klart og følge språkutviklingen ellers i samfunnet. Klarspråk handler om å bruke et språk som leserne forstår, ikke å overforenkle eller kutte viktig innhold.
Klart språk kan være inkluderende, mens tungt og uklart språk kan føre til at mange ikke får mulighet til å delta i saker som de ønsker å delta i. Derfor kan godt og klart språk styrke demokratiet ved at flere forstår og derfor får mulighet til å delta.
I det du setter i gang et prosjekt enten det er kort tid til medvirkning eller lenge, så er det viktig å være bevisst på hvorfor du skriver og hvem du skriver til.
info

Språkrådets Vær klar-plakat og hovedråd

Hvem skriver du for?
Hvorfor skriver du?
Lag orden i teksten
Lag klare setninger
Velg riktige ord
Tenk over stil, tone og korrektur
Finn flere ressurser om klart språk her:
Vær klar - plakat språkrådet.pdf
175.8 kB

Om du vil være tettere på språket som følger planprosesser følger her fem prinsipper for godt språk som Oslo kommunes plan- og bygningsetat jobber ut fra:
Start med det viktigste - hva er det avgjørende at leseren får med seg
Gjøre det enkelt å finne frem i teksten
Velg ord som mottakeren forstår, og forklar faguttrykk
Få tydelig fram roller og ansvar
Sett punktum, og skriv kort når du kan
Ta en kikk på for å få mer info om hvert enkelt prinsipp.
Ta gjerne også en kikk på som er på nynorsk. De vant klarspråkprisen i 2022!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.