Välkommen till handboken för IHM Scriptspråk inom digital analys.


Handboken består av precis den information du behöver för att klara din kurs.
Den innehåller relevant innehåll för testet som dels är framtaget av kursföreläsaren såväl som sammanställt material från nätet som är direkt kopplat till behörighetstestet och lämpligt som självstudiematerial.
Handboken i sig är en tillräcklig grund för att klara examineringen men de lärarledda lektionerna kommer ytterligare belysa, praktiskt visa upp och ge mer ingående träning i momenten som ett komplement till handboken.

Det bästa är att använda både lektionerna och handboken som hjälpmedel för att lyckas i denna IHM-kurs.
De lärarledda lektionerna ger även möjlighet till frågor samt att föreslå ytterligare förtydliganden och insikter som kan läggas in i handboken för att påskynda förståelse.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.