Huvudmoment

icon picker
Schema

Viktiga datum:

Varje distanslektion spelas in via Teams


Lektion 1 - Intro & Översikt
Kursplan & områdesöversikt
Genomgång examinering
Repetition i Javscript

Lektion 2: Javascript Forts
Object types Arrays
Loop
Functions

Lektion 3 Javascript forts 2:
If else Sammansatta funktionaliteter Object literals

Lektion 4 - Repetition & Handledning: Javascript
Blickar bakåt och syr ihop första 3 Js-lektionerna
Kopplar till användsområdet


Lektion 5 - Javascript Strängar, Webbläsaren & Datalager
Manipulera strängar och DOM/BOM o Data Layer
Lektion 6 - Tracking med Javascript

Lektion 7 - Google Apps Script & jQuery


Lektion 8 - Repetition & Handledning

Lektion 9 - Repetition & Handledning
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.