Huvudmoment

Kursöversikt

4 Scriptspråk inom digital analys.pdf
338.9 kB


Scriptspråk inom digital analys

Syfte och mål
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom scriptspråk som tillämpas inom system och tekniker i digital analys.
Målet med kursen är att den studerande ska vara kunna tillämpa scriptspråk inom digital analys yrkesrollen som Digital analytiker.


Innehåll
Kursen består huvudsakligen av:
Tekniker och språk inom spårning och tracking
Javascript
o Object types o If else
o Arrays
o Loop
o Functions
o Object literals
Sammansatta funktionaliteter
o Manipulera strängar och DOM/BOM o Data Layer

DOM & BOM
Google Apps Script
Intro till andra scriptspråk/ramverk, t.ex. jQuery

Resultat av lärande
Efter fullföljd kurs ska den studerande kunna

Kunskaper

1. Redogöra för en webbsidas uppbyggnad hos klienten, som t.ex. DOM och BOM

Färdigheter

2. Tillämpa javascript för digitala medier samt system och tekniker inom digital analys
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.