Huvudmoment

icon picker
Inlämningen

Praktisk inlämningsuppgift individuellt IG/G/VG ​Kunskapskontrollen examinerar resultat av lärande 1 och 2.

Kunskaper
1. Redogöra för en webbsidas uppbyggnad hos klienten, som t.ex. DOM och BOM

Färdigheter
2. Tillämpa javascript för digitala medier samt system och tekniker inom digital
analys


Inlämningen:

Välj ett enkelt tracking-case. Ni kan utgå från er tidigare skapade Wordpress-sida.

Skapa en enkel HTML-sida med enkel tracking av klick, scroll och time spent där du kan använder följande:

X .X .X
Datan ska skickas till en endpoint ni får av mig som tar emot och skickar spårningsdata.
Ni får en unik kod som ser till att datan samlas på ett och samma ställa

För VG: Din kod ska även vara länkad till Google Apps Script och minst en datakälla via excel som får in data via ett formulär. Du behöver ändå använda Object types
Din kod ska vara snyggt strukturerad, men tydliga namngivelser på variabler, funktioner såväl som uppbenbar i sin tolkning. Lägg till tydliga kommenterar i samband med kodens huvudmoment.
Beskriv även vilka delar av DOM & BOM som används i din enkla sida och hur de interagerar med koden i vardera del du satt upp i 1A) och 1B). 12pt Times New Roman, Radavstånd 1,25. Ca 1 sida.
För att uppnå betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande:
+ Uppnått samtliga resultat av lärande inom kursen.
+ Utföra mer komplexa lösningar inom javascript för att genomföra olika
operationer inom digitala medier och digital analys

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.