icon picker
(Repetition) Web-Sammankopplande


Importerar en Javascript-fil
href =Länken till din css-fil
script-taggen visar för datorn att det är ett script som ska läsas in
<script type="text/javascript" src="my-script-file.js" ></script>

Importerar en CSS_fil
href =Länken till din css-fil
<link rel="stylesheet" href="my-web-styling.css" >


Frontend backend


bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.