En “Tech Stack” är en kombination av olika kodmiljöer. Tex att en “stack” är en staplad kombination av kodspråk, programmerings-sammanhang och kodbibliotek.
Fullstack innebär en kombination av flera stacks, oftast kombinationen både frontend och backend. Alltså att en fullstack-utvecklare har kompetens och aktivt arbete inom både backend och frontent.
Frontenden och backenden kommuncerar med varandra på olika sätt men framförallt via ett API
(Extra)
Frontenden och backenden (och enheter över lag i tex iot) kommuncerar även med varandra via olika protokoll (gemensamt överenskomna språk) såsom HTTPS .
extra-Protokoll_suxXX

Exempel på Fullstack överblick:
bild.png


Frontend / Client Side är det användaren ser och interagerar med.
Själva hemsidan eller applikationen eller tex en smart kyl eller annat som är själva “användar-delen”.
image.jpeg
image.jpeg

(Extra) Fler exempel för att illustrera fullstack:
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.