Terminal / CLI

SSH

Logga in på Virtual Machine med SSH med nyckel som identifier men användarnamnet azureuser mot IPn xx-xx-x-xx
ssh -i [källan till din pem-fil] azureuser@xx-xx-x-xx

Logga in på Virtual Machine med SSH med användarnamnet azureuser mot IPn xx-xx-x-xx
ssh azureuser@xx-xx-x-xx
( Lösenordet för Virtual machinen (eller för din användare på operativsystemet) anges i nästa steg)

avsluta en ssh-connection:
exit

Om du har problem med att använda din pem-fil vid SSH-koppling mot din VM kan du behöva köra:
chmod 400 [källan till din pem-fil]
bild.png
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.