Azure

Skapa ett Scale Set

Azure kan på samma vis som Kubernetes också skala genom att öka / minska antalet hjälp-maskiner.
Medan Kubernetes skalar i sitt eget kluster så kan Azure lägga till / ta bort Virtuella maskiner baserat på hur mycket trafik / belastning de får.
Lättaste är att först skapa.
bild.png
bild.png
Välj namnet på din scale set & resource group
bild.png
Välj den image du vill återskapa över dina hjälp-maskiner (samma som i Kubernetes-varianten som med Docker images fast här istället med Azure images)
bild.png
Du kan välja “see all images” , och sedan “shared images” i spalten till vänster
bild.png
Du kan nu välja reglerna för när de ska skala upp / ner.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.