Budget

Se historisk budget & framtida

bild.png
Du kan filtrera och se kostnaden för dina resursgrupper och specifika VM samt hur Azure estimerar att de kommer kosta framåt
bild.png
bild.png
Du kan trycka in dig för att se och filtrera detta på resource-group, tag eller specifik maskin/service under en given period. DU kan nu se den faktiska kostnaden hittils (actual cost ) samt hur Azure förutspår framåt forecast)
bild.png
bild.png
bild.png
bild.png
bild.png
bild.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.