Terminal / CLI

Linux Access

((Ignorera $-delen, är endast för att indikera ny script-sekvens, kopiera ej denna)
$ Sudo innan ett scipt : gör som super user (super user do)

$ sudo su Gör saker som superuser i fortsättningen. Det placerar dig som “root”. skriv “exit” för att avsluta superuser-läget.

För att jsuera vilken access-behörighet någon har till en fil:
chmod 400 [källan till din pem-fil]
bild.png
bild.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.