Databas

Extra

För att

Skapa en VM (eller använd en befintlig) och hämta hem imagen för MySQL (eller sök på Docker Hub efter den databas du vill använda).

2. Se till att din MySQL Docker Container körs på samma Privata Nätverk.
3. Kör din databas image med hjälp av “ docker run “ och ange namnet på den image du vill köra samt dessa inställningar. Det finns flar inställningar du kan välja att köra i samband med din image, finns med info på Docker Hub för varje specifik image. Enligt tex:
$ docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql

4. Körföljande kommando för att få porten som din MySQL körs på:
docker ps
Detta visar alla Docker container som du kör, samt den port som Docker har exponerat för den.

5. I Dina inställningar för din webb-applikation ange det privata IP som din VM har samt den port som Dcker Containern ovanför har exponerat.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.